Turystyka medyczna – czyli co?

Turystyka medyczna to wyjazdy, które łączone są z leczeniem. Rozumie się je jako świadome działanie człowieka, który w czasie podróży chce uzyskać szeroko pojęta opiekę zdrowotną. Jest to obecnie takie rozwiązanie...

Wędrówki po zdrowie

Szacuje się, że w naszym kraju w poprzednim roku pojawiło się nawet około 400 tysięcy osób, którzy przybyli do nas w ramach turystyki medycznej. Jednocześnie szacuje się, że w kolejnych latach ta liczba może nadal rosnąć...

Turystyka medyczna w Polsce

Leczenie jest kosztowne i niezależnie od tego, gdzie będziemy się leczyć trzeba ponosić...

Przyczyny popularności turystyki medycznej w Polsce

Najnowsze dane mówią o tym, że obecnie poza granicami naszego kraju zatrudnienie znajduje...